Първият официален успех на кандидат-хафъзите от Духовно училище – Момчилград

 

С началото на учебната 2019/2020 година за пръв път в Духовно училище – Момчилград официално стартира Курс по наизустяване на текстовете от Свещение Коран (хафъзлък) за ученици. Към момента в него участват 30 възпитаници на училището. Деветима от тях – момичета и момчета, вече официално постигнаха и първия си успех в това начинание – успешно наизустиха джуз „Амме“ от Свещената Книга.

По този повод учениците бяха отличени и официално наградени за постигнатия резултат в обучението си по хафъзлък лично от духовния водач на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи. В рамките на организирана тържествена програма на 13 февруари, в четвъртък вечерта, те доказаха своите познания, като бяха изпитани от хафъз Шефкет Хаджи – преподавател в Курса са хафъзи „Хафъз Мурад Хаджи“ в град Мадан.

Сред официалните гости на събитието бяха още началникът на Отдел „Образование“ в Главно мюфтийство Амир Фелети, районният мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед и наместник-мюфтиите Ерхан Реджеп и Насуф Насуф.

По традиция всеки четвъртък учениците от Духовно училище – Момчилград имат възможността да слушат религиозни лекции на различни гостуващи лектори. Този път главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи изнесе пред аудиторията лекция за значението на мотивацията, важността на религиозното образование и ролята на духовните училища в тази сфера, като засегна още въпросите за ислямския ахляк и други важни теми.

Програмата завърши с дуа за направения от учениците на духовното училище хатим в памет на двете ученички Фатма Юмер Амза и Милятка Измирова Купенова, които загинаха при нелеп инцидент във водите на река Върбица през учебната 2018/2019 година. Аллах да ги дари с Дженнет!

 

Автор: Л. Чаушева