Посрещането на трите благодатни месеца беше сред акцентите на заседание на пловдивското мюфтийство 

Районно мюфтийство – Пловдив проведе редовното си месечно заседание с имамите от региона, което беше и първото за настоящата 2020 година. То се състоя на 13 февруари (четвъртък) тази година.

Дневният ред на проведената работна среща включваше обсъждане на резултатите от проведената от Главно мюфтийство в края на изминалата календарна година социална кампания „Седмица на сираците“, както и кампанията Хадж 2020 на Мюсюлманско изповедание. Един от акцентите по време на заседанието беше подготовката за посрещането и дейността на районното мюфтийство в рамките на предстоящите благодатни месеци Реджеб, Шабан и Рамазан.

 „Предвиждаме в отделни населени места в обхвата на Районно мюфтийство-Пловдив да бъде организирано тържествено отбелязване на  свещените нощи Регаиб, Мирадж и Берат. Обсъдихме и въпроса с това през месец Рамазан всеки от имамите предварително да уведомява ръководството на Районно мюфтийство-Пловдив за по-големите рамазански вечери ифтар, които ще бъдат организирани, за да може да присъстваме като представители на местната структура на Мюсюлманско изповедание.“ – каза още пловдивският районен мюфтия.

В рамките на срещата домакинът на работното заседание Танер Вели сведе до знанието на имамите издадена заповед от д-р Мустафа Хаджи във връзка с изпълнението на бюджета на Мюсюлманско изповедание за 2020 година.

„Нареждането изисква районните мюфтии да организират чрез мюсюлманските настоятелства ежемесечно набиране на средства за попълване бюджета на Изповеданието и изплащането месечните възнаграждения на имамите.“ – коментира за Grandmufti.bgТанер Вели.

По думите му, в рамките на днешния петъчен ден в Пловдив за шеста поредна година ще се проведе инициативата „Кафе на толерантността“, която ще събере представители на различни религиозни и етнически общности в Пловдив. Очаква се сред гостите на събитието да присъства и главният мюфтия на мюсюлманите на Република България д-р Мустафа Хаджи.

 

Автор: Л. Чаушева