КСД: С още 50 деца нараства броят на подпомаганите сираци през 2020 година

От началото на настоящата 2020 година броят на подпомаганите деца сираци от Главно мюфтийство нараства от 292 на 343 деца. Това стана ясно по време на първото работно заседание на Комисията по социални дейности (КСД) към Висшия мюсюлмански съвет (ВМС), което се проведе в София на 5 февруари (сряда) 2020 година.

На заседанието присъстваха председателят на комисията и заместник главен мюфтия - ресорен по социалните дейности, Бирали Мюмюн Бирали, както и членовете на КСД - съответно районните мюфтии на София, Благоевград, Смолян, Шумен и Сливен, експертът от Отдел „Образование“ Назмие Кулова и експертът от Отдел „Социален“ Джефер Исов.

Заседателите направиха преглед на задачите за изпълнение, поставени пред КСД на последното проведено заседание през 2019 година. Анализираха резултатите от проведената социална кампания „Седмица на сираците“ 2019. Дневният ред на работната среща включваше още разглеждане на внесените към КСД молби за отпускане на еднократни помощи, в следствие на което беше взето решение с помощи в размер на 300.00 лева да бъдат еднократно подпомогнати общо 4 човека от населени места в обхвата на три районни мюфтийства в страната. Актуализиран беше списъкът на подпомаганите деца сираци у нас, като общият им брой окончателно беше увеличен с общо 50 деца. Участниците в заседанието обсъдиха още въпроси, свързани с подготовката за месец Рамазан 2020, и провеждането на социалните дейности към Мюсюлманско изповедание към настоящата година.

Следващото редовно заседание на КСД беше насрочено за 11 март 2020 година.

 

Автор: Л. Чаушева