Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи взе участие в конференция под наслов „Братство, мир и сигурност“

Конференция на тема „Братство, мир и сигурност“ се проведе на 4 и 5 февруари тази година в Загреб – столицата на Хърватска. Тя бе организирана от мюфтийството на Хърватия с помощта на Ислямската лига и под патронажа на президента на страната г-жа Колинда Грабер Китанович. На откриването присъства както президентът на Републиката, така и председателят на Народното събрание,  министър-председателят, а също така и почти всички министри от кабинета, от които министърът на външните работи, министърът на културата, министърът на правосъдието и др.

Главният мюфтия на България д-р Мустафа Хаджи взе участие в конференцията, придружаван от Аднан Джамбазов – юрисконсулт в Главно мюфтийство. Главният мюфтия изнесе доклад на тема „Необходимостта от взаимопомощ между религиозните институции и държавата”. В своята реч той отбеляза, че трябва да се полагат максимални усилия в борбата с тероризма, но под „тероризъм“ не бива да се разбира само физическото убийство на хора, но и посегателтвото върху моралните им ценности. „Първата декларация за правата на граждани с различни вероизповедания“ датира от времето на Мухаммед (с.а.с.), който написа „мединския документ”. Чрез него се гарантираха правата и свободите на всички хора в Медина без оглед на религиозни или национални различия” -  заяви още главният мюфтия. 

Конференцията завърши с приемане на резолюция, в която се казва, че правилното разбиране за гражданство на дадена държава означава да се приеме разнообразието в нея, тъй като гражданите са от различен етнос и изповядват различни религии.