Мюсюлмани разработиха уникален метод за производство на хартия

Нов способ за производство на хартия разработиха преподаватели и студенти от турския университет на Кахраманмараш. За производството на хартия като изходен материал ще бъде използвана яйчената черупка.

„Ежегодно в Турция се изхвърлят повече от 100 тона черупки като отпадък. Начинът на производство на хартия от яючени черупки ще помогне за разрешаването на важни екологични въпроси.

„За производството на един тон хартия е необходимо да бъдат отсечени и смлени 17 дървета. Едно средно статистическо семейство запълва 52 съда с яйчени черупки годишно. Това би предотвратило отсичането на едно дърво, което би обезпечило нуждите на 72 човека от кислород.“ – подчерта професор Ахмед Тутуш, учавствал в разработката на новия метод за производство на хартия.

Професор Тутуш разказва, че в страната непрекъснато расте търсенето на висококачествена хартия и във връзка с това Турция е принудена да я закупува от чужбина. Този факт именно го подтикнал към търсенето на нови суровини за производството на хартия. 

Източник: Islam.ru