Ръководството на варненското мюфтийство проведе работна среща с новоизбрания кмет на Община Провадия инж. Жоро Илчев

Една от поредните работни срещи, инициирани от ръководството на Районно мюфтийство – Варна, с общински кметове в областта, беше с новоизбрания кмет на Община Провадия д.т.н.инж. Жоро Илчев. Тя се проведе на 30 януари (четвъртък) тази година, като от страна на Районно мюфтийство – Варна присъстваха районният мюфтия Нурай Шукри, експертът от Отдел „Вакъфи“ адв. Сезай Чолаков, секретарят Фахредин Молламехмед, както и новият наместник-мюфтия на Провадия Октай Хашим и председателят на Мюсюлманско настоятелство – Провадия Мухаммедин Суфиян.

По време на срещата бяха обсъдени проблемите на мюсюлманското население в Община Провадия, както и обезопасяването на местната джамия „Саръ Хюсеин“ и стартирането на строително-ремонти дейности с реставрация по мюсюлманския храм. За тях вече има внесени проекти в съответните отговорни институции.

Кметът инж. Жоро Илчев беше уведомен за предстоящото реализиране на проекта за възобновяване на озвучителна система за възпроизвеждането на езан към джамията в град Провадия. Домакинът, от своя страна, изрази готовността си за съдействие по всички административни въпроси за разрешаването на съответните въпроси, задвижени от Районно мюфтийство - Варна.

На раздяла районният мюфтия на Варна Нурай Шукри връчи на кмета на Провадия инж. Жоро Илчев като подарък най-новото издание на Свещения Коран в превод на проф. Цветан Теофанов. В знак на уважение и израз на междурелигиозното разбирателство и добруване, домакинът от Община Провадия постави подаръка на видно място в офиса си, до изданието на Библията.

 

Автор: Л. Чаушева