Главно мюфтийство официално внесе за одобрение в МОН новите учебници по предмета „Религия – ислям“

На 30 януари (четвъртък) 2020 година Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България официално внесе за одобрение в Министерство на образованието и науката у нас новите учебници за изучаването на предмета „Религия – ислям“ в държавните училища в страната.

По изготвянето им работи специално сформирана за целта подготвителна комисия. В състава ѝ бяха членовете Амир Фелети, Назмие Кулова, д-р Осман Ибрахимов, д-р Селиме Хасанова, Мухаммед Камбер, Бейхан Мехмед, Алпер Ахмед и Гюлгюн Гайгаджова. Ръководител на проекта беше заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, който е ресорен в направление „Образование“, а отговорен редактор беше Мурад Бошнак.

„Учебниците, които внесохме за одобрение в МОН, са за ученици от 1. до 5. клас, включително. Всички те са написани по най-новите учебни програми, одобрени от Министерство на образованието и науката в България. Очаква се официално становище от страна на МОН във връзка с новите изготвени учебници да получим до края на тази учебна 2019/2020 година. Ако бъдат одобрени, предвиждаме обучението по „Религия – ислям“ по тях да започне през новата учебна 2020/2021 година през септември.“ – коментира за Grandmufti.bg ръководителят на Отдел „Образование“ в Главно мюфтийство Амир Фелети.

По думите му, комисията продължава работата си по изготвянето на съдържанието на учебниците по „Религия – ислям“ за учениците от 6. до 12. клас. Към момента, през учебната 2019/2020 година, повече от 2600 ученици от 1-ви до 12-ти клас изучават предмета „Религия – ислям“ в държавните училища у нас под формата на СИП-ове и ЗИП-ове. За сравнение, през учебната 2017/2018 предметът „Религия - ислям“ е бил изучаван от 2190 ученици. Един от приоритетите в дейността на Отдел „Образование“ в Главно мюфтийство е именно в тази насока - разкриване на възможността за изучаването на предмета „Религия – ислям“ на повече и на нови места в страната и увеличаване броя на учениците, които се възползват от тази възможност.

 

Автор: Л. Чаушева