Състезание по художествено четене на езан за ученици се проведе в Шумен

Ръководството на Духовно училище „Нювваб“ в град Шумен проведе състезание по художествено четене на езан за учениците. То се проведе на 28 януари (вторник) тази година, след икинди намаз, в джамията „Шериф Халил паша“ в града. В състезанието участие взеха общо 10 ученици, от IX. до XII. клас.

Възможностите на участниците за красив прочит на мюсюлманския призив за молитва (езан) бяха оценявани от 3-членно жури в състав: председател - Метин Йешилдаг – гост-преподавател от Република Турция в Курса за имами „Мустафа Чътлак“ в Шумен и с членове: преподавателите от Духовно училище „Нювваб“ Джелил Джелил и Салим Ходжа.

След оспорваната надпревара между десетимата участници се откроиха и тримата финалисти в състезанието по художествено четене на езан. Това бяха Ерджеб Ридван Ахмет от XII. клас – на първо място, Зафер Заид Сабри от XI клас – на второ място, и Алпер Рушен Лютви от X. клас – на трето място.

Финалистите получиха специални награди, връчени им официално от преподавателите им в духовното училище. От името на местното мюфтийство районният мюфтия на Шумен Месут Мехмедов връчи награди и на всички състезатели в надпреварата, като организаторите им пожелаха много бъдещи успехи в обучението им.