Курбан 2021

Районно мюфтийство – Монтана проведе първото за годината заседание с местните имами

На 29 януари (сряда) тази година Районно мюфтийство-Монтана проведе първото за настоящата 2020 година заседание с имамите от региона. То се проведе в джамията „Осман Пазвантоглу“ в град Видин, в който град е и седалището на Районно мюфтийство – Монтана.

Заседанието беше официално открито с четене на откъси от Коран-и Керим от домакина, районния мюфтия на Монтана Неджати Али.

В рамките на работната среща участниците в нея направиха анализ на дейността по населени места през изтичащия месец януари, като имамите представиха своите месечни доклади за извършената дейност. Обсъдено беше провеждането на сохбети в джамиите през зимния сезон, както и подготовката за предстоящия свещен месец Рамазан, който започва през месец април тази година.

Сред разгледаните в дневния ред теми бяха също така и набирането на кандидат-имами от региона за едногодишно обучение в Школата за имами в пловдивското село Устина през 2020-та, както и набирането на кандидат-ученици и кандидат-студенти за духовните училища в страната и за Висшия ислямски институт в София.

Трябва да разясняваме на хората значението и важността на това да напътстваме децата от мюсюлманската общност да изучават и опознават религията си и че това е добро за тях.“ – каза мюфтията Неджати Али в обръщението си към присъстващите имами на проведеното заседание. Той акцентира и върху това, че трябва да се разяснява по-обстойно на кандидатите за обучение за имами, че това, което се изучава в тези курсове, би било само един огромен плюс за тях.

Заседанието беше закрито с дуа за берекет и спорна работа с мюсюлманската общност в региона през настоящата 2020 година.  


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.