30-ата годишнина от връщането на имената беше отбелязана с редица чествания и религиозни програми в благоевградско

Редица религиозни чествания и тържествени прояви във връзка с 30-ата годишнина от връщането на турско-мюсюлманските имена бяха проведени на 29 и 30 декември 2019 година в обхвата на Районно мюфтийство – Благоевград.

Събитието е познато сред местните мюсюлмани като Куртулуш Байрам и се отбелязва ежегодно в благоевградския регион.

Тазгодишните възпоменателни чествания бяха доста по-мащабни предвид кръглата годишнина, която се навършва от падането на комунистическия режим и връщането на турско-мюсюлманските имена. Те започнаха на 29 декември с програми в Лъжница, Брезница и в Абланица, като в Абланица беше открита паметна плоча в памет на всички близо 170 жертви, загубили живота си през различните фази на насилственото преименуване на мюсюлманите в региона.

„В някои от селата в благоевградско тази година Куртулуш Байрам беше отбелязан с раздаване на садака от местните мюсюлмани, другаде бяха проведени тържествени програми и чествания по площадите, като представители на Главно мюфтийство взеха участие с отправяне на дуа.“ – коментира за Grandmufti.bg районният мюфтия на Благоевград Айдън Мохамед.

Кулминацията на възпоменателните чествания в благоевградско по случай 30-ата годишнина от извоюването на религиозната свобода и връщането на майчините имена на мюсюлманите се състоя с празничната религиозна програма в джамията на Рибново. Тя включваше участие на целогодишния коран-курс в селото, четене на Коран-и Керим и хатим дуа. Официални гости на тържеството бяха главният мюфтия на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи, районните мюфтии на Пазарджик и Плевен Абдуллах Салих и Мурад Бошнак, преподаватели от Висшия ислямски институт, имами, общински и местни кметове и политици и други.

„Целта от провеждането на всички тези събития по повод 30-ата годишнина от връщането на имената, от една страна, беше да покажем задоволството и благодарността си към Всевишния за извоюваната свобода на религията и правото ни като мюсюлмани да си върнем мюсюлманските имена. От друга страна, най-важното нещо за развитието на мюсюлманската общност е образованието и именно хатимите, четенето на Свещения Коран и правилното разбиране на религията, са едно от важните неща за това развитие.“ – коментира по повод проведените инициативи районният мюфтия на Благоевград Айдън Мохамед.

 

Автор: Л. Чаушева