Посещение в районно мюфтийство-Плевен

 

На 26.02.2015 г. представители на мюсюлманско настоятелство-Обнова посетиха районния мюфтия на Плевен - Хаджи Ниджатин Мустафов. Целта на посещението бе  желанието на хората от селото да построят молитвен храм. Също така разгледаха въпросите и с намирането на имам и преподавател  по СИП – Религия , тъй като много от децата изразяват желание да го изучават. От своя страна г-н Мустафов, обеща да съдейства за реализирането на техните искания.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.