Обучителен семинар за имамисе проведе в районно мюфтийство-Плевен

 

На 26.02.2015 г. приключи обучителния семинар за имами от районно мюфтийство-Плевен. Целта на семинара бе да повиши знанията имамите, което ще допринесе за по – доброто изпълнение на служебните им задължения. В последния ден от семинара се проведе и редовно заседание с тях, на което бяха обсъдени актуални въпроси. Имамите изразиха своята благодарност  към Мюсюлманско изповедание за организирания семинар и  заявиха, че такъв тип семинари ще им е от полза в работата.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.