Доц. д-р Юксел Йозкан: Мирът се храни от доверието, нека не предаваме доверието

„Мюсюлманските светини в България неведнъж са ставали обект на подобни грозни посегателства. Подобни нападения в повечето случаи се извършва от страна на крайни елементи, за да провокират етническите малцинства в страната”, пише в нарочна декларация доц. д-р Юксел Йозкан, председател на „Културното дружество на балканските изселници” в Турция. Декларацията е в подкрепа на Районно мюфтийство – Благоевград. В началото на седмицата то осъмна със свастики и обидни квалификации по фасадата.
 „Турското и мюсюлманското малцинство в България винаги е реагирало на тези провокации със законови средства. Както и очаква от властите, правителството и по-специално от президента на страната, да полагат усилия подобни нападения да бъдат предотвратявани, а извършителите да бъдат изправени пред правосъдието”, апелира председателя на турската неправителствена организация.
Според него турското и мюсюлманското малцинство, което живее в България, се надява, като израз на уважение към Конституцията, властите да възпрат подобни действия чрез правосъдната система на страната.
Някои от извършителите на деянията, въпреки че биват задържани от властите, не получават наказание, като мотивите са, че стойността на нанесените щети е не повече от минималната работна заплата в страната, което насърчава задържания за следващи нападения.
„Подобни действия не бива да бъдат окачествявани като дребно хулиганство, защото те се извършват с цел разрушаване на етническия и религиозен мир в страната. Задължение на управляващите е да предприемат необходимите мерки, за да не постигнат целите си тези провокатори. Мирът се храни от доверието, нека не предаваме доверието”, пише още в своята декларация доц. д-р Йозкан. И добавя, че изразява своята съпричастност с мюсюлманите и духовниците към Главно мюфтийство на Република България, специално на онези от Благоевград .


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.