Гоце Делчев на протест - „Заедно срещу ислямофобията, ксенофобията и омразата”

Районно мюфтийство - Благоевград организира мирно протестно шествие под наслов „Заедно срещу ислямофобията, ксенофобията и омразата” в Гоце Делчев на 27 февруари от 15:00 ч пред районното мюфтийство.
Повод за протеста са свастиките и обидни квалификации – „Смърт за турците”, „Мразиме ви“, с които административната сграда на Районно мюфтийство – Благоевград в Гоце Делчев осъмна на 22 февруари т.г.
Това не е първото посегателство срещу мюсюлмански центрове в Гоце Делчев. Подобни актове са с регулярна честота, а извършителите няколкократно са залавяни  и освобождавани без да понесат каквато и да било отговорност.
Местната мюсюлманска общност е разочарована от факта, че местната и централната изпълнителна власт не правят нищо за спирането на тези позорни и осквернителни деяния. Бездействието на право охранителните органи насърчават тези актове. Подобно пренебрежително отношение е своеобразна провокация срещу местните мюсюлмани, която може да има непредсказуеми последствия.
Многобройните актове на поругаване и техния рецидив инспирира желание у местните гражданите изповядващи исляма да изявят своето несъгласие със случващото се по мирен начин въз основа на чл.8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.  
Протестното  шествие е в знак на несъгласие за бездействието на прокуратурата, полицията и местната власт. То ще следва следния предварително обявен маршрут от сградата на Районното мюфтийство, ул. „Звънчарска” №3 през Районния съд, Полицията и ще завърши пред общинската администрация на Гоце Делчев.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.