Връзката между вярата и делата

Маргинализирането на религията в нашето съвремие нанесе щети, както на отделните индивиди, така и на обществото. Постоянно се тръби, че религията не трябва да се намесва в политиката, за това пък политиката се намесва много активно в религията или по-точно в религиозния живот на хората. Бих казал, тези щети не са побезболезнени от щетите от комунизма, или може би маргинализирането на религията е продължение на комунистическата идеология. Прави впечатление, че се акцентира върху отрицателни прояви на някои религиозни личности, като се прави опит да се постави знак за равенство между религията и между извършителите на лоши прояви. По този начин хората обръщайки се към религията, се срещат с прегрешили личности, което ги отблъскава от джамиите,
та дори и от вярата, и нещо повече насърчава ги да си останат далеч от ибадета, защото стигат до заключението, че всеки е грешен, само че някои се опитват да играят ролята на праведни. В същото време всеки носи вярата в сърцето си, защото тя е вродена и никой не може да съществува без вяра. Това води до съвременното разбиране за религията – аз съм мюсюлманин, сърцето ми е чисто, но не е необходимо да правя каквото и да било, защото тези, които са в джамиите не са по-добри от мен. Това е грешно схващане на религиозните принципи, което е резултат от манипулирането на общественото мнение.
Всъщност какво значи религия? На арабски това е „дин“, който е съвкупност от вярвания и практики, свързани с тях. Така се оформят две основни направления в религията – едното е вярванията, които са израз на вътрешния свят на човека, и другото направление са практиките, или извършването на определени дела, което се изразява чрез физическата същност на човека. На практика се вижда, че и двете се отнасят до един и същи субект – човека, като обхващат както духовната, така и материалната му страна. Функциите на религията не се ограничават само до отделния индивид. Те обхващат обществения и социален живот на хората, което се вижда от социологически изследвания.
Влиянието върху индивида не се ограничава само в извършването на молитви, както се опитват да го представят някои съвременници. То е характерно с това, че се простира до всяко кътче на личния живот, като се има предвид, че ако дадена личност извърши грях или пропусне дадено религиозно задължение, дори да се скрие от хората, не може да се скрие от Аллах. Религиозното влияние върху обществения живот също не е свързано само с добрия морал или посещението на джамиите. Всички взаимоотношения между членовете на дадено общество, социалното подпомагане и др. са само част от системата изградена върху религиозна основа. И колкото и да се отхвърля влиянието на религията в политиката, то се изразява в забраната на корупция, спекула, ангажиране с обществени проблеми и пр...