Ахмед Хасанов е избран за заместник-главен мюфтия

Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) на редовното си заседание, проведено на 27.07.2016 г., избра за зам.-главен мюфтия Ахмед Хасанов, който дотогава бе преподавател във Висшия ислямски институт. До избора се стигна след като предшественикът му Ведат С. Ахмед беше избран за председател на ВМС от Националната мюсюлманска конференция, проведена на 24. 01. 2016 г.

Г-н Хасанов, който през годините е заемал различни длъжности в религиозно-просветната сфера на Мюсюлманското изповедание, ще отговаря за дейностите, които предшественикът му ръководеше през последните десет години.

На същото заседание бяха преизбрани за зам.-главни мюфтии Мурат Пингов и Бирали Бирали, които ще изпълняват досегашните си функции. Също така членовете на Висшия мюсюлмански съвет определиха г-н Мурат Пингов за зам.-главен мюфтия, изпълняващ функциите на главния мюфтия в негово отсъствие.