Предупреждението на Расулюллах

 

Веднъж Расулюллах (с.а.с.) говорил пред приближените си за деня на съживяването - къямета. След това десетина души от тях се събрали в дома на Осман бин Мазун. В резултат на разговорите те решили от този ден нататък да не се интересуват от света, да прекарват дните си като пазят оруч, а нощите в поклони до сутринта, да не ядат месо, да проявяват по-малко интерес към жените си, да не използват приятни аромати и да не се разхождат безцелно по земята. Когато Расулюллах (с.а.с.) узнал за решението им, първо ги предупредил, а после събрал приближените си и заявил: „Не разбирам какво става на някои хора, та си забраняват да бъдат със съпругите си, да се хранят и да използват приятни ухания и останалите позволени на тоя свят неща? Несъмнено аз не ви заповядвам да не ядем месо и да стоим далеч от жените си както и да се усамотим в манастири и да не се интересуваме от света.
Така че служете на Аллах. Не съдружавайте нищо с Него. Ходете на хадж и умре, изпълнявайте намазите си, изплащайте си зекята, пазете оруч по време на рамазана. Бъдете безгрижни, за да могат и другите да бъдат като вас. Племената преди вас бяха погубени поради това, че прекаляваха в религията. Те я направиха непоносима за тях. Онези, които правят същото са техните наследници. След този случай бил низпослан следния свещен айет:
«О, вярващи, не възбранявайте благата, които Аллах ви е разрешил и не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите!» (Маиде, 87)


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.