Главния мюфтия награди районните мюфтии с най-високи резултати в благотворителната кампания за сираците

 

Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи награди с плакети районните мюфтии с най-високи резултати в Националната благотворителната кампания „Подай ръка на сирак, спечели благоволението на Аллах”. С най-висок резултати е Районно мюфтийство-Смолян, което е събрало 8 974.17лв., следвано от Районно мюфтийство-Айтос – с 8 349.64лв., на трето място е Районно мюфтийство-Благоевград с 7 750.00лв., а на четвърто София с 7 300.00лв.

Общата сума събрана в следствие на кампанията е 58 212.47 лева. Тя е достатъчна за да се подпомогнат 119 сирачета с по 50 лв. На месец през 2015 г.

Своите поущрения поличиха и Мюсюлманските настоятелства допринесли за кампанията с дарения над 1000 лева.

Кампанията „Подай ръка на сирак, спечели благоволението на Аллах” се организира за втора поредна година с цел да бъдат подпомогнати сираци. Средствата в пълен размер се разходват целево. Подробен отчет за събираемостта на средствата и тяхното разходване ще се публикува в списание „Мюсюлмани” и сайта на изповеданието.

Главно мюфтийство поднася своите сърдечни благодарности към българската общественост, която чрез своето благородство направи възможен този дълбоко хуманен акт да се превърне в традиция.

Подробен разчет на постъпилите средства от Кампания за 2014 г. по Районни мюфтийства и населени места

  

                                                                                                        

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.