Откриха курс за имами в Шумен 

 

 Едногодишен курс за имами, организиран от Главно мюфтийство, беше открит в Шумен на 2 февруари. Официални гости на откриването бяха Ведат Ахмед – заместник-главен мюфтия и временно изпълняващ длъжността председател на ВМС, Халил Ходжов – специалист „Иршад”, районният мюфтия на Шумен и ръководството на СОДУ "Нювваб" в града. Курсът ще продължи една година. В него  курсистите ще  бъдат обучавани по Коран-и керим, фъкх, сийер и хитабет. 

 Гостите на откриването посетиха и курса по Тасхих-и хуруф, който се провежда отново в град Шумен. В него се обучават общо 17 имами от различни области на страната. Преподавател е имамът на Селимие джамия в град Едирне – Сюлейман Демирай.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.