Международна конференция под надслов „Младежта в променящия се свят“ се проведе в Мароко

 

Мароканският град Маракеш бе домакин на тридневна международна конференция под надслов „Младежта в променящия се свят”. Грандиозното събитие се състоя между 29 януари и първи февруари.

Форумът бе организиран от Световната асамблея на мюсюлманската младеж (WAMY). На него присъстваха повече от 700 човека от 90 страни, представляващи близо 400 организации.

В рамките на три дни бяха поставяни въпроси, които стоят пред младежите и чакат своите решения в контекста на новите предизвикателства в нашето съвремие.

Младежите представляват 50% от общия брой на мюсюлманите в света.

Основните проблеми, пред които младите хора са изправени, са свързани с необходимостта от доброто опознаване на религията. Това е изключително важно, за да не се поддават те на манипулациите на хора, които с служат с религията с користни цели.

Друг проблем е ролята на масмедиите и влиянието им върху интелектуалното развитие на младежите.

Изразена беше тревогата от нарастващите социална, икономическа и политическа нестабилност, които стават причина за идеологически екстремизъм.

В рамките на конференцията бе подчертано, че друго голямо предизвикателство е липсата на определена цел в живота на младия човек.

Покрай въпросите, които бяха засегнати, беше акцентирано на тези какво трябва да бъде поведението на мюсюлманите, когато получават нападки с отношение към религията им, кое е адекватното поведение при появата на тези проблеми.

Участниците във форума осъдиха терора във всичките му измерения и в същото време порицаха дейността на хора, които не проявяват уважение към религиозните светини на другия, различния от тях.

Българските представители на тридневната международна конференция в Мароко, провела се под надслов „Младежта в променящия се свят“, бяха заместник-главния мюфтия Бирали Бирали и Вежди Ахмедов.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.