Районно мюфтийство – Смолян проведе работна среща с имамите

На 22.12.2014 г. Районно мюфтийство – Смолян проведе заседание с имамите от цялата област, в която участие взе и Главния мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи. Заседанието се проведе в централната джамия на областния град във вид на дискусия с основна тема: „Визията за развитие на мюсюлманската общност“. След анализиране на актуалните въпроси, касаещи мюсюлманската общност и състоянието на общността през последните години, като приоритетна точка във визията си за бъдещето развитие на мюсюлманската общност имамите поставиха сближаването с хората и особено с младото поколение, за да бъдат превъзпитавани в ислямските ценности. На фона на повишаване тенденцията на страх и несигурност сред обществото към мюсюлманите и тяхната религия, причина за което според имамите е липсата на диалог от страна на държавните институции, се заключи, че е необходимо предоставяне на трибуна, от където българското общество да опознае по-добре мюсюлманите.
По отношение визията за развитие на общността, Районният мюфтия Неджми Дъбов апелира към постоянното личностно и професионално развитие на имамите, което ще допринесе и за израстването на мюсюлманската общност, както и за по-отворена обществена и публична дейност, чрез която да бъде представена ислямската религия пред обществото.
Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи не скри своя оптимизъм и задоволство от факта, че по-голямата част от имамите са млади хора и ги посъветва, благодарение на това обстоятелство, да бъдат с младите хора и техните проблеми, за да имат успех в работата си. Той подчерта, че въпросът за диалога с институциите е много важен и всеки един трябва да бъде активен в това отношение, като се стреми да гради доверие в обществото.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.