Международен ден на арабския език

На 18 декември 1973 година Генералната асамблея на ООН е включила арабския език в броя на официалните и работни езици на ООН. Към настоящия момент броят на хората, говорещи арабски език и  разновидностите му, е около 300 млн. Денят на арабския език се чества като такъв от 2010 година, когато Департаментът по връзки с обществеността към ООН предложил да се учредят празници на езиците за всеки един от официалните езици в ООН.За ден на арабския език е била избрана датата 18 декември, тъй като на този ден той е бил включен в списъка на официалните езици на ООН. Арабският език е роден за около 240 млн. човека, а около 50 млн. го използват като втори език. За религиозни цели класическият арабски – езикът на Корана, се използва от последователите на исляма, които са повече от 1,5 млрд. човека в света. Арабският език е официален език във всички арабски страни и втори официален език в Израел, Еритрея, Чад, Сомалия, Джимути и Коморските острови.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.