Районно мюфтийство - Разград проведе среща с младите имамите от региона

Редовна среща с младите имамите от областта беше организирана от Районно мюфтийство - Разград на 23 декември в джамията "Ахмед бей" в града.
Срещата започна с четене на пасажи от Коран-и Керим от Хамди Незир имам на с.Мортогоново, след което районният мюфтия Мехмед Аля отправи приветствие и запозна присъстващите с дневния ред.  На срещата беше направен анализ на дейността на имамите на базата на изготвените от тяхна страна ежемесечни доклади, обсъдена беше абонаментната кампания за списание "Мюсюлмани” за 2015 година, както и резултатите от „Седмица на сираците”. Засегнати бяха и въпросите за разпространението на религиозна литература, издадена от Главно мюфтийство, набиране на ученици и курсисти за училищата в село Устина и "Тасхих-и хуруф" в град Момчилград. На срещата беше разгледан и въпроса за набиране на ученици за Мюсюлманските училища в гр.Русе и Шумен,също и подготовка за летните Коран курсове, както и набиране на сираци за подпомагане от фонд „Сирак”. Районно мюфтийство Разград награди с благодарствен плакет, подараци и парична сума завършилите тази година курсисти от курса по Тасхих-и Хуруф г-н Хамди Незир и Алчън Чолмехмед и мюсюлманската школа в с.Устина г-н Вели Мустафа и г-н Гюкан Емрулла.
Срещата приключи с дуа за хайр и берекет.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.