Цената на времето

Един скъперник натрупал чрез търговия и заемане, три хиляди динара. Имал имоти и сгради, и всякакви богатства.

Тогава решил, че ще прекара една година в забавления, живеейки удобно и тогава ще реши какво да е бъдещето му. Но, почти веднага след като спрял да трупа състояние, меляикето на смъртта се появил пред него, за да му вземе душата.  Скъперникът опитал, чрез всички аргументи, които можал да изтъкне, да разубеди меляикето на смъртта, който бил непреклонен. Тогава мъжът казал:
"Дай ми само още три дни и ще ти дам една трета от притежанията си". Меляикето на смъртта отказал, дръпнал го, за да вземе живота му. Мъжът казал: "Ако ми дадеш само още два дни живот ще ти дам двеста хиляди динара от състоянието си". Но меляикето на смъртта не го слушал. Дори отказал да му даде и само ден за всичките му три хиляди динара.Скъперникът казал: "Моля те дай ми време само да напиша нещо кратко." Този път меляикето на смъртта му позволил, и мъжът написал със собствената си кръв:
"Човече, използвай живота си. Не можах да купя и един час за три хиляди динара. Убеди се, че разбираш цената на времето си".

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.