Заседание с имамите  от районно мюфтийство Айтос

На 18.12.2014г. в учебната база в с.Билка Районно мюфтийство гр.Айтос проведе заседание с имамите от региона. Гост на срещата беше и г-н Халил Ходжов- началник отдел „Иршад” към Главно мюфтийство.
Районния мюфтия г-н Селятин Мухарем направи обстоен анализ на седмицата на „Сираците” и  продължаващата кампания за абонамента за списание „Мюсюлмани” за 2015г. Всички имами бяха уведомени за предстоящия едногодишен курс за подготовка на имами в гр.Шумен и за семинарите за мъже и жени организирани от Главно мюфтийство. В същото време г-н Ходжов обсъди с имамите въпросите свързани с дейността и оценяването на работата им и ги запозна с изискванията на Главно мюфтийство във връзка с обучението и квалификацията на всички служители в системата на мюсюлманско изповедание.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.