Районно мюфтийство –Благоевград проведе последната си  за тази година работна среща

На срещата се обсъдиха се въпросите с целогодишните Коран курсове, ежеседмичните лекции по места, социалните дейности и др.
На срещата прираства началник отдел „Иршад” към Главно мюфтийство –Халил Ходжов, който акцентира върху атестацията и активността на имамите.
Районния мюфтия Айдън Мохамед- благодари на имамите за тяхната всеотдайност в работата и закри заседанието с дуа.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.