В Русия бе проведен Международен форум

От 10 до 12 декември в Москва е бил проведен Х-ти Международен мюсюлмански форум „Мисията на религията и отговорността на нейните последователи пред предизвикателствата на съвременността” с участието на най-големите  съвременни богослови и представители на  православието, юдеизма, католицизма, протестантството, водещи ислямоведи от Евразия и главните мюфтии на  много страни. Във форума са взели участие 500 човека от 20 страни на евразийския континент. Участниците в завършилия на 12 декември Х-ти Международен мюсюлмански форум са взели решение за създаването на постоянно действащ секретариат на Форума, който ще има за задача да подготви учредително събрание за обявяването на Международния мюсюлмански форум за юридическо лице.
Инициативата за превръщането на Международния мюсюлманки форум в постоянно действаща организация е дал члена на Съвета на секретарите на Световния съюз на мюсюлманските учени /ВСМУ/, авторитетния богослов Мухаммед Садик Юсуф. Това предложение е било подкрепено и  от останалите авторитетни богослови, участващи във Форума.
    Учредяването на Международния мюсюлмански форум е предвидено да стане през 2015 година, като учредителното събрание ще се състой в Истанбул.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.