На 07.07.2014 г. бе организиран ифтар в гр. Ямбол. Мероприятието бе уважено от районния мюфтия г-н Акиф Акифов, мюфтията на Едирне г-н Емруллах Юзюм и делегация водена от страна на основателя на фондация Мимар Синан гр. Едирне г-н Хасан Гюмюш.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.