Мюсюлманската общност, а и не само, в курортния град с нетърпение, радост и огромно вълнение посрещна най- благодатния месец през годината- Рамадан. За втора поредна година местното Мюсюлманско настоятелство (МН) всяка вечер организира ифтар за около петнадесет човека, освен това през почивните дни събота и неделя се организират големи ифтари, на които обикновено присъстват повече от сто и двадесет човека между, които и християни. Подобен ифтар се проведе на 06.07.2014 г., на които официални гости бяха Районния мюфтия на София Мустафа Избищали и експерта по издателската дейност към Главно мюфтийство Джемал Хатиб.
По- време на ифтарите се изнасят беседи касаещи говеенето през Рамадан и други лекции на теми свързани с поведението и морала на вярващият човек. Освен това, вече стана традиция ежеседмично да се организират и провеждат лекции за мъже, жени и деца. От друга страна паралелно със започването на Рамадан започна и летния Коран курс за желаещите местни малчугани да опознаят религията си.
През последните десет дена от Рамадан МН Самоков планира освен теравих намаз да организира и нощен намаз, сахур и прожектиране на документални, анимационни и игрални филми на религиозна тематика за желаещите хора.
Молим Всевишният Аллах да приеме добрите ни дела, да ни отреди възможности за извършването на такива и да ни въведе в Градините на Дженнета.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.