Приготовленията за скорошния прием на поклонниците в Мекка е в разгара си. Неотдавна в Свещената джамия са били постлани 30 000 нови килима. Също така в рамките на преустроиството на джамията са били направени 4 500 мъжки и женски тоалетни и са приети на работа в обслужващия отдел 2 000 човека, съобщил началника на отдела към джамията. Освен това молитвената зала е била оборудвана с автоматизирана инсталация за ароматизиране на килимите и помещенията.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.