В Перма ще се състои изложба „Коранът с бродирани върху платно мотиви”

Изложбата „Коранът с бродирани върху платно мотиви” ще бъде открита в Пермската художествена галерия от 12 декември до 25 февруари 2015 година. На изложбата ще бъдат представени експонати от фонда на Държавния музей за история на религиите в Санкт Петербург.
    Изложбата ще бъде посветена на историята и формирането на мюсюлманската ръкописна традиция, а също така и върху особеностите в развитието на калиграфската мисъл. Ще бъдат представени  експонати за влиянието на  арабската писменост в култовата практика на мюсюлманите от различните райони.
    Посетителите на изложбата ще могат да видят графически и живописни работи на руски художници, които са били вдъхновени от най-добрите образци на мюсюлманската култова калиграфия от Централна Азия.
    Най-важният експонат ще бъде факсмилното копие на Корана на Осман – отпечатан в ограничен тираж през 1905 година – това е най-стария ръкопис на Свещения Коран, който се пази в ташкентската джамия Тилла шейх.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.