Учениците от СОДУ Нюввабнаправиха дарение за сираците

Ученици, преподаватели и помощен персонал на СОДУ Нювваб гр. Шумен се присъединиха към организираната от Главно мюфтийство кампанията за подпомагане на „Сираци”.Сумата която беше събрана ще бъде предадена за подпомагане на сираци. В знак на благодарност Районният мюфтия раздаде на всички ученици подаръци.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.