Главния мюфтия: Академиците са мост между миналото и бъдещето

"Изследването на ислямската култура по българските земи все още е въпрос, който предстои да се развива. Той започнал да се изследва по сериозно след демократичните промени в България. От тази гледна точка ние имаме да изминем дълъг път докато стигнем до това, от една страна да бъде разбрана ситуацията в която се намираме, и от друга да дадем необходимия отговор на съвременните предизвикателства подобрени от нашето съвремие в световен аспект", каза главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на представянето на академичния годишник на Висшия ислямски институт (ВИИ).
Своите рецензии представиха Д-р Сефер Хасанов, Доц. Стефан Андреев, Доц. Жоржета Назърска, Д-р Ариф Абдуллах и Доц. Ибрахим Ялъмов. Изданието бе издадено с финансовата подкрепа на дирекция "Вероизповедания" на Министерски съвет и представено в Главно мюфтийство на 2 декември т.г.
"Живеем във време, което исляма е неразбран не само от чужди дори и от свои последователи. Има един много важен въпрос на,  който трябва да обърнем внимание, а той е: Неможели да бъде осъвременен Исляма? Толкова ли е трудно да се приспособи към съвременните условия на живот, за да може да си разбран по-добре от хората, които живеят в 21-ви век", посочи религиозния лидер.
По думите му специфично за Исляма, е че има постулати, които не се променят и, че има въпроси, които се променят според мястото и времето в който се намираме. За съжаление четем, за някои въпроси в ислямската религия, най вече във фъкъх от книги, които са написани преди 800-1000 г.
"Дали е възможно ние да направим съвременния прочит на тези принципи, за да може да бъдат, ако мога така да се изразя, преведени на съвременен разбираем език и разбран от обществото ", каза още главния мюфтия. Според него това е и дело на академичните работници, които представляват локомотив, който тегли обществото напред. Те са тези, който ще спомогнат да се намери мост между миналото, съвремието и бъдещето.
"Тяхната дейност би могла да спомогне да се преодолеят много пречки, за доброто разбирателство и съвместно съжителство", подчерта главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.