Посещение на мюсюлманско-турските гробища в София

Сдружението за културно взаимодействие в София организира необичайно мероприятие. На 29 ноември 2014 г. група младежи с участието председателката на сдружението д-р Емине Байрактарова и председателя на ВМС и зам.-главен мюфтия Ведат С. Ахмед посетиха мюсюлманското/турското гробище в квартал Орландовци, София, което всъщност е част от централните гробища. Гробищата са ценни от гледна точка на мюсюлманско-турската история и култура в България. Там е отреден парцел за мюсюлманите, който е известен като турският парцел (№ 42). В него се погребват мюсюлманите от началото на ХХ в., тъй като се приема, че гробището е основано през 1899 г. Но вече местата са запълнени и само предварително запазените места могат да се използват за погребения.
Сред запазените турски гробове са тези на един от първите софийски мюфтии и народен представител след 1878 г.Хафъз Билял Ефенди от Силистра, султанката (принцеса) Фатма Султан, дъщеря на султан Мурад V, турските учени и общественици като проф. Ибрахим Татарлъ, Юсуф Керим, Сабри Демир и др. За съжаление в годините на комунизма и последвалите бурни демократични времена доста от гробовете са унищожени или незаконно разпродадени. Така например днес е невъзможно да се посетят гробовете на главния мюфтия Хюсеин Хюсню Ефенди и поета-мислителя Мехмед Фикри, които са били погребани в близост до гроба на Фатма Султан.
При посещението още веднъж бе констатирано, че в гробищата неправомерно са погребани немюсюлмани, а някои от гробовете са в окаяно състояние в резултат на вандализъм и незаинтересованост. Затова в най-скоро време е необходимо да се предприемат мерки за опазване на тази религиозна, културна и историческа памет.
Управлението и опазването на гробищата са в компетенцията на общината, но в тази връзка Главно мюфтийство и Районно мюфтийство София могат да инициират действия за опазване на гробищата и правомерното им използване като се проведат срещи с надлежните институции и се търси подкрепата на неправителствени организации и отделни лица, имащи роднински отношения с покойниците, погребани в тези гробища.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.