Посещение на дома за деца лишени от родителски грижи „Мария Терезия”

На 28 ноември 2014г. след петъчната молитва районният мюфтия на Стара Загора Турхан Хасан посети дома за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) „Мария Терезия” в Стара Загора. Посещението бе организирано в рамките на благотворителната кампания  на Главно мюфтийство „Седмица на сираците”.
    В ДДЛРГ „Мария Терезия” са настанени 65 деца между 7-18 годишна възраст. Там районният мюфтия се срещна с директора на дома г-жа Латинка Петрова и изрази съпричастността на всички мюсюлмани в България към участта на сираците. Също така той обясни отношението и гледната точка на Исляма към сираците. Децата в дома бяха зарадвани със сладки лакомства от старозагорския мюфтия.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.