Районно мюфтийство - Пазарджик проведе заседание с имамите

Районно мюфтийство - Пазарджик проведе  заседание с имамите от областта. То се състоя на 23.11.(неделя)  от 10:00 часа в джамията на Велинград.  На срещата  присъстваха главният мюфтия на мюсюлманите в България д-р Мустафа Хаджи, началникът на отдел „Иршад” Халил Ходжов, както и ваизите към районното мюфтийство Ферхат Сали и Муса Дурлу.

Срещата започна с четене на Коран от имама на село Драгиново Мухаммед Хаджи. След като благодари за прекрасното четене, районният мюфтия на Пазарджик Абдуллах Салих запозна присъстващите с дневния ред, който включваше обсъждане на кампанията "Седмица на сираците”, абонамента за списание „Мюсюлмани”за 2015 година, набиране на курсисти за курса "Тасхих-и хуруф" в град Момчилград и за курса за подготовка на имами в село Устина.
След това думата бе дадена на главния мюфтия, който напомни за огромната отговорност, която всеки един имам носи в населеното си място. В дискусията се включи Халил Ходжов, който пък акцентира на това, че всеки трябва да подобри професионалната си подготовка. Освен тона той разясни на имамите нещата, които Главно мюфтийство обмисля да въведе през 2015 година.  След края на срещата всеки от присъстващите имами беше индивидуално изпитат по Коран от Халил Ходжов.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.