В Пловдивската Мурадие Джамия се проведе Хатим

В пловдивската Мурадие Джамия се проведе специална програма хатим дуасъ на учащите се по Коран и Керим. Курсанти от различни възрасти седнаха рамо до рамо за да покажат придобитите от тях умения по изразително четене на свещенната ни книга Коран-и Керим. Програмата се водеше от преподавателя гост имамина от Р.Турция г-н Нешат Ташкан. Във своето изказване той благодари на своите ученици за търпението което са показали по време на тяхното обучение. Хасан Ахмед който е най-възрастния между завършилите курса започна със четене на първа страница на сура Ясин. След това Хюсеин Сюлейман, Ариф Асанов, Кешан Алиев и Ахмед Кадиров прочетоха следващите страници от сура Ясин. По време на прогармата бяха изпълнени и няколко религиозни песни- иляхита. А също така групово бяха прочетени молитвите Субханеке, Еттехъятю, Аллахюмме Салли ве Барик, Кунут, Аментю, както и кратките сурета от Фил до Ихляс, Фатиха и първите пет айета на сура Бакара. Всички завършили курсисти получиха грамоти издадени от Главно Мюфтийство и бяха връчени от Районния Мюфтия г-н Ерсин Ахмед. На специалното тържество присъства и председателя на Джамийско настоятелство г-н Ахмед Пехливан, близки, приятели и гости. След кратката програма беше направена и Хатим Дуасъ. Присъствалите бяха нагостени със специлано приготвени порции ашурета.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.