„Седмицата на сираците“ стартира в Районно мюфтийство – Смолян

Районно мюфтийство – Смолян започна благотворителна кампания по повод инициираната от Главно мюфтийство Национална кампания за подпомагане на сираците в България в периода  23 – 30 ноември 2014 г. В тази връзка на 19 и 20 ноември Районно мюфтийство – Смолян проведе заседание с имамите от област Смолян, на което Районния мюфтия Неджми Дъбов представи идеята и целта на кампанията. Районния мюфтия сподели, че „Социалният отдел“ към Главно мюфтийство подпомага 29 сирака от област Смолян от общо 81 в България. Според изнесената информация от Районния мюфтия към момента най-много сираци има в област Смолян, което натоварва Районното мюфтийство с голяма отговорност, а именно да проявява голяма активност в благотворителната кампания. По този повод във всички джамии в област Смолян в петък, 28 ноември, се организира кампания за набиране на средства за подпомагане на сираците, като петъчната проповед ще бъде на тема:  „Отношението към сираците според Исляма“.  „Едно от изпитанията, на които ни подлага Всевишния Аллах е отношението ни към една онеправдана група, а именно сираците. Това е изпитание за сираците, за техните близки (настойници), както и за мюсюлманската общност. В зависимост от нашата реакция ние издържаме изпита или се проваляме. Безспорно издържането на този изпит от мюсюлманската общност минава през проявяването на загриженост и подпомагането на  сираците, за което Пратеника Мухаммед (с.а.с) ни насърчава, казвайки: „Аз и настойникът (който отглежда сирака) ще бъдем така в Дженнета (и сравни близостта между показалеца и средния пръст).“ С тези думи Районния мюфтия направи анонс към петъчната проповед и изрази предварително благодарност към имамите, Мюсюлманските настоятелства и мюсюлманката общност в областта за усилията, които полагат за подпомагането на сираците.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.