Работна среща с имамите се състоя в Айтос

 Районно мюфтийство - Айтос проведе работна среща с имамите от региона на 20.11. (четвъртък).
На срещата бяха обсъдени предстоящите събития като "Седмица на сираците”, абонамента за списание „Мюсюлмани” за 2015 година, набиране на курсисти за специализирания курс "Тасхих-и хуруф" в град Момчилград и за курса за подготовка на имами в село Устина. Също така бяха обсъдени и въпросите, свързани с дейността на имамите и оценяването на работата им. Районният мюфтия Селятин Мухарем запозна имамите с изискванията на Главно мюфтийство, свързани с обучението и квалификацията на всички служители в системата на мюсюлманско изповедание.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.