Районно мюфтийство - Разград проведе среща с имамите от региона

Редовна среща с имамите от областта беше организирана от Районно мюфтийство - Разград на 20 ноември в джамията "Ахмед бей" в града.
Срещата започна с четене на пасажи от Коран-и Керим, след което районният мюфтия Мехмед Аля отправи приветствие и запозна присъстващите с дневния ред.
Гост на срещата беше Халил Ходжов, началник отдел „Иршад” към Главно мюфтийство, София, който в своето приветствие поднесе на присъстващите поздравите на главния мюфтия на мюсюлманите в България д-р Мустафа Хаджи и направи разяснение за целта на събирането.
 На срещата беше направен анализ на дейността на имамите на базата на изготвените от тяхна страна ежемесечни доклади, обсъдена беше абонаментната кампания за списание "Мюсюлмани” за 2015 година, както и „Седмица на сираците”, обявена за провеждане от Главно мюфтийство между 23 и 30 ноември тази година. Във връзка с предстоящата социална кампания на всички имами бяха раздадени рекламни материали - брошури, плакати, както и хутбета, изготвени от Главно мюфтийство. Засегнати бяха и въпросите за разпространението на религиозна литература, издадена от Главно мюфтийство, набиране на ученици и курсисти за училищата в село Устина и "Тасхих-и хуруф" в град Момчилград. След предварително дадените писмени предложения от имамите, за имам на Районно мюфтийство - Разград за 2014 година с девет номинации беше избран Юджел Хайреддин. Той получи специално изработен плакет, връчен му от Халил Ходжов.
След края на срещата всеки от присъстващите имами мина на своеобразен индивидуален изпит по Коран пред тричленна комисия с председател Халил Ходжов.
Срещата приключи с дуа за хайр и берекет.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.