Проблеми на преводите на ислямска литература на български език

Научноизследователският център (НИЦ) на Висшия ислямски институт (ВИИ) организира научна конференция "Проблеми на преводите на ислямска литература на български език", на 22 ноември в зала "Огледална" в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски". 

Литературният превод е сложен езиков процес, особено когато литературата е от религиозен тип, задачата на преводача става още по-сложна и по-отговорна. Преводът на ислямска литература е пример за такава сложност и комплицираност.Трудността на превода на този вид литература е породена не само от лексикалните, граматичните или комуникативните специфики на нейния автентичен език, но и от догматичния, етичния и нормативно-правния характер на нейната терминология. 

Макар и в ограничено количество, преводите на ислямска литература на български език са факт, а тенденциите към разширяването на тази дейност нарастват постоянно. Поради тези причини, научноизследователският център (НИЦ) към Висшия Ислямски Институт (ВИИ) гр. София, организира конференция по проблемите на превода на ислямска литература, като целта на форума е да идентифицира важни проблематики по темата и да разкрие по критично-конструктивен академичен път методи за тяхното решаване.

Програма на конференцията

8.45-9.15ч. – Регистрация

9.15-9.30ч. – Откриване: д-р Мустафа Хаджи – главен мюфтия на Република България и ректор на Висшия Ислямски Институт; проф. дфн Цветан Теофанов – декан на факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”; д-р Ариф Абдуллах – ръководител на Научноизследователския център към Висшия Ислямски Институт .

9.30-10.30ч. – Първа сесия: модератор: проф. Стоянка Кендерова

Лектори: доц. Мариана Малинова, д-р Ариф Абдуллах, д-р Велин Белев, Исмаил Чаушев.

10.30-11.00ч. – Дискусия

11.00-11.30ч. – Кафе-пауза

11.30-12.30ч. – Втора сесия: модератор: д-р Ариф Абдуллах

Лектори: доц. Ибрахим Ялъмов, доц. Павел Павлович, Мурад Бошнак, Гл. ас. Иван Дюлгеров,

12.30-13.00ч. – Дискусия

13.00-14.00ч. – Обедна почивка

14.00-15.00ч. – Трета сесия: модератор: доц. Мариана Малинова

Лектори: проф. Стоянка Кендерова, Веселина Райжекова, д-р Кадир Мухаммед, д-р Ахмед Лютов.

15.00-15.30ч. – Дискусия

15.30-16.00ч. – Заключителен панел и закриване

16.00-16.30ч. – Кафе-пауза

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.