Проведе се работно заседание с имамите от русенско

В джамията "Хаджи Мехмед" в град Русе се проведе работно заседание на имамите от областта. То се състоя на 19.11. (сряда).
След направения от районния мюфтия Азиз Азизов анализ на изминалите дейности на Районно мюфтийство - Русе, в дневния ред на заседанието бяха включени въпроси, свързани с мюсюлманите от района, а именно: абонаментната кампания за списание "Мюсюлмани" за идната 2015 година, социалните дейности на изповеданието, сред които кампанията "Седмица на сирака" и други. В рамките на работната среща бяха обсъдени още и дейностите, свързани с вакъфските имоти.
Районният мюфтия на Русе благодари на всички присъствали и им пожела успех, след което заседанието бе закрито.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.