За първи път снежна буря над джамията на Пророка (с.а.с.) в Медина

Двата свещени за мюсюлманите градове Мекка и Медина в продължение на цялата своя история са известни с необичайно горещия си и суров климат. За това се споменава в Корана и суната на Пророка (с.а.с.).

 

Вчера Свещената Медина е била обхваната от снежен циклон. Както съобщава ИА IslamNews, според разказа на един местен жител, той за първи път вижда такова метеорологично явление в своя град. IslamNews.