ВИСШИЯТ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ ЗА ГОДИНАТА

 

Висшият мюсюлмански съвет (ВМС), който е централният колективен орган на Мюсюлманско изповедание, на 2 февруари 2017 г., в град Банкя, проведе своето първо заседание, на което присъстваха и мюфтии и наместник-районни мюфтии, които не са членове на съвета. Основната част на дневния ред на заседанието съставляваше изнасянето на доклади за дейността на Висшия мюсюлмански съвет – доклади на председателя, на членовете и на председателите на комисиите на съвета.

В доклада си председателя Ведат С. Ахмед благодари на членовете за редовното и активното им участие в проведените девет заседания през 2016 г., което е голям успех в сравнение с предходните години. Той отбеляза, че съветът е взел 331 решения, от които 90 на сто са изпълнени или са в процес на изпълнение. Особено внимание обърна на дейността на комисиите, усъвършенстването на която бе една от поставените цели пред ВМС. През 2016 година петнадесетте постоянни и временни комисии са провели 35 заседания, на които са разгледани 572 въпроса и взети 330 решения, от които 224 са изпълнени и останалата част, с изключение на десетина, са в процес на изпълнение. Председателят на съвета отбеляза високите постижения на Комисията по вакъфи в стопанисването на въкъфските имоти завещани от дедите ни. Подчерта още задоволителното ниво по отношение на институционалното развитие на Мюсюлманско изповедание, в това число и Висшия мюсюлмански съвет, който задава тона за развитието на дейността. Като самокритика и насока за развитие той посочи незадоволителния брой съмишленици на каузата на Мюсюлманско изповедание. Затова предложи да се наблегне на популяризирането на дейността, засилването на механизмите за контрол и провеждане на различни съвместни заседания с различни структури на изповеданието и представители на мюсюлманската общност.

По време на заседанието доклад за посещенията си в чужбина изнесе и главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи. Освен това бяха представени моментните резултати за проведените кампании за подпомагане на жителите на с. Хитрино и Курса за имами в с. Устина, които се проведоха през месец декември и януари.

Сред обсъдените въпроси бе и подписката срещу ограничаване на правата на мюсюлманите в България, която трябваше да приключи в края на януари, но поради тежките зимни условия ВМС удължи срока й до края на февруари.