Проведе се първото за годината заседание на Комисията по социални дейности към Висшия мюсюлмански съвет

 

На 2 февруари се проведе първото за 2017 година заседание на Комисията по социални дейности към Висшия мюсюлмански съвет на България. То се състоя в Медийния център на Главно мюфтийство.

Основен и с приоритетно обсъждане въпрос от дневния ред на заседанието беше анализът на провелата се в края на миналата 2016 година кампания „Седмица на сираците“.

Финансовият отчет за състоялата се социална инициатива сочи, че общата събрана сума в рамките на миналогодишната кампания възлиза на 117 979 лева. Това дава възможност на Комисията по социални дейности да увеличи обхвата на подпомаганите деца без родители. През 2017 година броят на сирачетата, които ще получават месечна парична помощ от 50.00 лева, ще бъде увеличен на 225. Помощите се изплащат на всяко тримесечие през годината или общата годишна сума за всяко дете е 600.00 лева годишно.

Проектът на социалната комисия към Висшия мюсюлмански съвет с всяка изминала година показва все по-добри резултати. За голямо съжаление, обаче, чрез районните мюфтийства в Главно мюфтийство постъпват много повече заявления за финансово подпомагане на деца без родители, отколкото реално може да покрие проектът. Затова и в рамките на провелото се вчера заседание на Комисията по социални дейности заседаващите изразиха надежда през настоящата 2017 година мюсюлманите от различните райони на страната да продължават да подкрепят децата без родители, така че в специално предназначените за целта каси по райони да продължават да постъпват средства. Касите се отварят на всяко тримесечие и винаги когато размерът на събраната сума позволява – се удовлетворяват още от чакащите молби на деца за финансови помощи и общият брой на подпомаганите сираци се увеличава.

По време на заседанието беше обърнато специално внимание и на въпроса за популяризирането на социалните дейности по районните мюфтийства, както и на подготвяния в момента проект на Комисията по социални дейности. Новият проект предвижда изграждане на доброволческа мрежа или мрежа от благодетели, помагащи по различни начини на най-уязвимите групи сред представителите на мюсюлманската общност в страната – сираци, възрастни хора, инвалиди, социално слаби и т.н. Проектът предвижда на нуждаещите да се помага не толкова финансово, колкото чрез труд, физическа помощ, помощ в сферата на социализацията и социалното включване.

В края на първото за 2017 година заседание на Комисията по социални дейности заседаващите си пожелаха успех и ползотворна работа през настоящата година.

Комисията по социални дейности към Висшия мюсюлмански съвет функционира вече 3 години. Тя беше открита през 2013 година с откриването на отдел „Социален” към Главно мюфтийство. Неин председател е заместник-главният мюфтия на България Бирали Мюмюн, тъй като той е ресорен по социалните дейности. Сред членовете на комисията са районии мюфтии и служители на Мюсюлманско изповедание.