Проведе се първото заседание на Mюфтийски съвет за 2017 година

 

В първия ден от месец февруари в град Банкя се проведе първото за календарната 2017 година заседание на Мюфтийски съвет в България. На него присъстваха районните мюфтии от всички общо 20 районни мюфтийства в страна, както и петимата наместник-мюфтии по райони. Дневният ред на заседанието включваше 10 основни точки.

Заседанието започна с разбор на работата на Мюсюлманското изповедание за изминалата 2016 година. Служителите на Главно мюфтийство обсъдиха и въпроса за планирането и организацията на обучителни семинари за секретарите в Изповеданието, първият по рода си от които беше проведен вчера. Необходимостта от този вид обучения е свързана с въвеждането на специализиран софтуер за оптимизиране работата с документация, оптимизиране времето за документообработка и като цяло подобряване качеството на работата в тази сфера.

Участниците в заседанието на Мюфтийски съвет коментираха и въпроса за планирането и провеждането на обучителни семинари за имами, като целта, както и досега, ще е повишаване квалификацията и образователния ценз на духовните водачи в страната.

Разбира се, една от точките в дневния ред на заседанието беше посветена на целогодишните и летните коран-курсове за деца, които се провеждат към районните мюфтийства в страната. Като цел беше поставено преразглеждане тематичния план на коран-курсовете за деца, като се върви в посока да бъдат превърнати те в едно още по-атрактивно и привлекателно за подрастващите мюсюлмани място, както и програмата да бъде още по-адекватна и съобразена със съвременната реалност, в която живеят децата.

Особено внимание на състоялото се вчера заседание на Мюфтийски съвет беше отделено на различните кампании, които Главно мюфтийство провежда през годината. Сред тях са кампаниите за набиране на ученици за средните духовни училища в страна, както и акциите за набирането на средства за подпомагане религиозното образование в страната. Главният мюфтия на страна д-р Мустафа Хаджи постави кампаниите за подпомагане дейността в сферата на образованието като приоритетни, тъй като това е заложено в основата на дейността на Изповеданието като цяло. Доброто религиозно образование е изключително важно за духовното измерение в живота на мюсюлманите в България, а в рамките на състоялата се работна среща стана ясно, че и през настоящата 2017 година Мюсюлманското изповедание ще работи усилено в тази насока.

По време на вчерашното заседание служителите на Главно мюфтийство отделиха внимание и на текущата кампания в помощ на пострадалите от Хитрино, в която мюсюлманите от различните райони на страната взеха и продължават да взимат активно участие.

Поддържането на материално-техническата база на целогодишния курс за имами в село Устина, пловдивско, също беше включено в обсъжданията. Недостигът и нуждата от квалифицирани имами в страната са крещящи, а задоволяването на липсите е пряко свързано с осигуряването и поддържането на задоволителни условия в базата в Устина, споделяха мюфтиите.

В края на първото за тази година събрание на Мюфтийски съвет главният мюфтия на мюсюлманите в Република България д-р Мустафа Хаджи пожела на всички мюфтии и служители на Изповеданието успешна работа през 2017 година, да върви тя в дух на дисциплина и да даваме всичко от себе си, за да сме полезни на представителите на мюсюлманската общност в страната не само в джамиите, а и в социалния им живот.

 

Над текста работи: Л. Чаушева