Главно мюфтийство организира курс по правилно и художествено четене на Корана

Главно мюфтийство от три години организира специализиран курс по правилно и художествено четене на Корана (ТАСХИХ-И ХУРУФ) за действащи имами. Курсът се провежда в шестмесечен срок в гр. Момчилград.
Целта на курса е имами, които имат основни знания и умения по четене на Коран-и Керим да ги повишат, получавайки по-специализирани знания и умения в тази област. Преподавателската дейност ще се осъществи от г-н Сюлейман Демирай – главен имам на джамията Селимие в Едирне, специалист в областта на четенето на Коран (махаридж и теджвид) и религиозната музика (макам).
Във връзка с новия учебен сезон Ви уведомяваме, че тази година – с  позволението на Аллах Теаля – курсът за ТАСХИХ-И ХУРУФ ще започне от 8. 12. 2014 г. и ще продължи до началото на м. рамазан 2015 г. За целта желаещите да участват в курса трябва да се обърнат към съответното Районно мюфтийство.
Крайният срок за записване е 25. 11. 2014 г.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.