Районно мюфтийство София проведе среща с имамите

На 18 ноември 2014 г. столичното мюфтийство проведе редовна среща с имамите от района. На срещата беше направен анализ на дейността на имамите, координацията им с мюфтийството, също така анализ и на по-важните отминали мероприятия, като „Седмицата на джамиите“, разпространение на религиозна литература и набиране на ученици и курсисти за училищата на Мюсюлманско изповедание. Обсъдени бяха и редица предстоящи мероприятия и кампании, като „Седмицата на сирака“, социалната дейност на мюфтийството и провеждане на семинари и екскурзии за деца, мъже и жени.
Срещата приключи с дуа за повече благодат в дейността и Всевишният да приеме делата ни.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.