Най-добрия пътник!

Гледайки събрания багаж в сака се замислих за „пътуването” ,което всеки един човек е поел в този свят и какво всъщност ,ще занесе със себе си !?
Да си пътник е нещо велико ,защото това означава ,че търсиш нещо ,Някого ,преследваш някаква цел…като изследовател ,който изследва всичко наоколо и в себе си!
Всички ние сме пътници поели пътя на „търсенето”,въоръжени с необходимите запаси по този дълъг път!Често хората казват  „обърках посоката” ,”поех грешния път” ,това е нормално и същевременно ползотворно ,защото понякога изминалия грешен път ни служи като опит ,който не бихме използвали по нататък в нашия живот.
В един хадис предаден от ибн Омар р.а. се казва ,че Пратеника с.а.с. е казал : „Бъди в този живот сякаш си странник или пътник” .Пътника е човека ,който е поел този път ,който го води към Неговия Създател.Крачейки смело към крайната цел и използвайки запасите си той напредва в своята вяра,знание,мъдрост ,обич към Създателя.
Всеки един от нас има необходимите запаси ,но за съжаление не всеки ги използва правилно било то от материалните блага или пък от качествата ,които притежаваме.Пътника знае ,че всички тези неща са средства дадени му от Аллах за да прояви своята вяра и искреност или пък безверието си в Него.
Пратеника (с.а.с) съветва да бъдем в този живот като странник или пътник ,защото пътника е с ясното съзнание ,че местата през които минава не са негови и сърцето му не може да се привърже към тях .За съжаление в днешното общество надделява повече материализма и засенчва истинската цел на съществуването на човека.Духовното е в малки количества и не е узряло ,че да премахне настанилите се отрицателни неща.
Затова да бъдеш странник или пътник е нещо велико ,велико защото разума и сърцето виждат отвъд съществуващото ,осъзнават отговорността ,която са поели и се стремят да опазят повереното от Аллах.
Да си пътник не означава да изоставиш всичко и всички и да странстваш по земята мислейки си ,че правиш нещо велико ,а да отхвърлиш със сърцето си онова ,което е порицано от Аллах и да се стремиш да бъдеш искрен и праведен в делата и думите си.Да ,защото пътника не би зарязал отговорностите си ,семейството си ,близките си ,душата си ,а точно обратното да даде правото на всяко едно нещо така както най-добрия пътник Мухаммед с.а.с. ни е показал.Пратеника е най-добрия образец как да бъдем добри пътници ,странници така че да спечелим задоволството на Аллах !
В един айет Аллах казва : ” И се стреми по пътя на Твоя Господ чрез онова ,което Аллах ти е дал….” а Аллах ни е дал толкова много неща ,които да използваме за улеснение по Неговия път и същевременно да бъдем най-добрите сред всички пътници!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.