В град Кърджали  отвори врати  Ислямска книжарница

На 17.11.2014 г.  Районно мюфтийство Кърджали проведе работна среща с имами от региона .  Официален гост на срещата бе д-р Муастафа Хаджи – Главен мюфтия на Р.България.  На срещата присъстваха и районните мюфтии на Хасково и Крумовград.  Срещата бе открита с четене на Айети от Корана от имама на джамията в с.Бял извор Арслан Хайрула. Районният мюфтия на Кърджали г-н Бейхан Мехмед  запозна имамите с дневния ред на срещата . След това думата бе дадена на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи , който  приветства  имамите , след което подчерта отговорността и сериозността да бъдеш имам в днешно време.  Много важен момент от дневния ред на срещата бе официалното откриване на първата за страната Ислямска книжарница.  Лентата бе прерязана едновременно от Главния мюфтия , Районните мюфтии на Хасково,Кърджали и Крумовград като заедно с тях бе и народният представител г- н Шабанали Ахмед.  На откриването  присъстваха и  директорът и зам.-директорът на СОДУ –гр.Момчилград. Районният мюфтия на Кърджали благодари на Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи за оказаната подкрепа за създаването на тази важна придобивка за мюсюлманите от региона  и пожела успех на начинанието.


 
 

© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.